Jiangwan City

Location icon China
Số tham chiếu: 862059
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Car park
Vị trí China
Danh mục con BÃI ĐẬU XE
Xây dựng ở 2012
Ứng dụng 7,000 m² car park of Jiangwan City in Shanghai was used Mapefloor I 500 W to install.
Loại ứng dụng Sàn

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR I 500 W
MAPEFLOOR I 500 W
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần tan trong nước, có màu sắc trung tính và khả…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei