Lafarge Cement Factory

Location icon Dong Nai, Việt Nam
Số tham chiếu: 841124
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Mills
Vị trí Dong Nai, Việt Nam
Danh mục con NHÀ MÁY
Xây dựng ở 2008
Mở ở 2011
Ứng dụng Cement grinding aids MA.P.E./S 504
Loại ứng dụng Phụ gia
Nhà phân phối của MAPEI Ho Chi Minh Branch
Hạng mục Lafarge

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei