Maanesten store

Location icon Sandnes, Norway
Số tham chiếu: 120
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Floor
Vị trí Sandnes, Norway
Danh mục con KHU MUA SẮMCỬA HÀNG TRƯNG BÀY
Xây dựng ở 2020
Mở ở 2020
Ứng dụng Delivery of comfort flooring system Mapefloor Comfort AR
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu Concrete Stavanger
Công ty lắp đặt Concrete Stavanger
Nhà phân phối của MAPEI Mapei AS
Hạng mục Concrete Stavanger
Điều phối MAPEI Erik Gabrielsen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR FINISH 58 W

MAPEFLOOR FINISH 58 W

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
80m2
0m
Xây mới : Có
MAPEFLOOR PU 460 N

MAPEFLOOR PU 460 N

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
80m2
0m
Xây mới : Có
MAPEPRIMER M

MAPEPRIMER M

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
80m2
0m
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei