La Maison de la Culture de Gatineau

Location icon Gatineau, Canada
Số tham chiếu: 6
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Renovation of the seating floor and stage floor of the complex’s Salle Odyssée theater Renovation of the seating floor and stage floor of the complex’s Salle Odyssée theater Renovation of the seating floor and stage floor of the complex’s
Vị trí Gatineau, Canada
Danh mục con TRUNG TÂM VĂN HOÁ
Xây dựng ở 2017
Ứng dụng MAPEI helps with floor renovation to modernize theater space
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa
Chủ sở hữu Private ownership
Công ty thầu LCC Construction
Nhà phân phối của MAPEI Réno-Direct
Điều phối MAPEI Justin Lafontaine
Mô tả Architect: A4 Architects

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Mapecem 100

Mapecem 100

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Mapefloor CPU/RT

Mapefloor CPU/RT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei