Markt St. Martin

Location icon Markt St. Martin, Austria
Số tham chiếu: 1017
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Natursteine im Badesee
Vị trí Markt St. Martin, Austria
Danh mục con CAMPING, HỒ BƠI
Ứng dụng Verfugung der Natursteine im Badesee
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông, Chuẩn bị bề mặt
Hạng mục Andrea Kapoun
Điều phối MAPEI Thomas Schaden

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEGROUT T60
MAPEGROUT T60
Fibre-reinforced, sulphate-resistant thixotropic mortar for repairing concrete.…
MAPECURE SRA
MAPECURE SRA
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei