Maschinenhalle, Beschichtung

Location icon Kirchschlag in der Buckligen Welt, Austria
Số tham chiếu: 1018
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Hallenboden
Vị trí Kirchschlag in der Buckligen Welt, Austria
Danh mục con HALL
Ứng dụng Beschichtung einer neuen Maschinenhalle mit Industrie-Epoxydharz von MAPEI
Loại ứng dụng Wall protective
Chủ sở hữu BTSG
Công ty thầu BTSG
Hạng mục Andrea Kapoun, MA
Điều phối MAPEI Thomas Schaden

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR I 300 SL
MAPEFLOOR I 300 SL
Chất phủ sàn công nghiệp gốc epoxy trộn sẵn hai thành phần với màu sắc trung…
PRIMER SN
PRIMER SN
Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa epoxy…
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei