Match Ball Florence Country Club S.S.D.ar.l.

Location icon Firenze, Italy
Số tham chiếu: 6020
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi outdoor tennis courts
Vị trí Firenze, Italy
Danh mục con TENNIS FIELD
Ứng dụng supply of resins for outdoor tennis courts
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa
Hạng mục Sergio Fortuna, Stefano Guidi

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECOAT TNS BINDER

MAPECOAT TNS BINDER

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPECOAT TNS COLOR

MAPECOAT TNS COLOR

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPECOAT TNS LINE

MAPECOAT TNS LINE

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei