Matthew Boulton College

Location icon Birmingham, United Kingdom
Số tham chiếu: 3909
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Floor/wall coverings
Vị trí Birmingham, United Kingdom
Danh mục con TRƯỜNG HỌC
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2005
Ứng dụng Installation of ceramic and natural stone
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei