Medindie Private Residence

Location icon Adelaide, Australia
Số tham chiếu: 201603
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi outdoor tennis court
Vị trí Adelaide, Australia
Danh mục con TENNIS FIELD
Xây dựng ở 2015
Mở ở 2015
Ứng dụng supply of products for tennis court resin floor
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Private Owner
Công ty thầu Greenplay
Công ty lắp đặt Greenplay
Nhà phân phối của MAPEI Greenplay
Hạng mục Neil McIntosh
Project Manager Anthony Saba
Mô tả Installation of Mapei's MAPECOAT TNS COMFORT System in Private Residence in Adelaide. Total area 600m2

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX G19

ADESILEX G19

Keo dán gốc nhựa epoxy-polyurethane hai thành phần dùng dán sàn cao su,...
Xây mới : No
MAPECOAT I 600W

MAPECOAT I 600W

Sơn epoxy hai thành phần không màu tan trong nước. Mapecoat I 600 W được...
Xây mới : No
MAPECOAT TNS COMFORT

MAPECOAT TNS COMFORT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4

MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT

MAPECOAT TNS GREY BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPECOAT TNS LINE

MAPECOAT TNS LINE

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei