Melbourne Central Shopping Centre

Location icon Melbourne, Australia
Số tham chiếu: 4048
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Floor remaking
Vị trí Melbourne, Australia
Danh mục con KHU MUA SẮM
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2006
Ứng dụng Natural stone installation
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu Bovis Lend Lease
Công ty lắp đặt De Fazio
Kiến trúc sư Ashton Raggart Mc Dougall

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei