Opera metro station, Paris 9

Location icon Paris, France
Số tham chiếu: 5817
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi tunnel vault
Vị trí Paris, France
Danh mục con TÀU ĐIỆN NGẦM
Ứng dụng supply of products for repair and waterproofing of tunnel
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Công trình ngầm
Project Manager ING

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

LAMPOSILEX

LAMPOSILEX

Vữa thủy lực khô và đóng rắn nhanh dùng để trám các lỗ rò rỉ nước Dùng...
Xây mới : No
MAPEFIX VE SF

MAPEFIX VE SF

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPELASTIC TU SYSTEM

MAPELASTIC TU SYSTEM

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei