MTRC Express Rail Link Project 820

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852025
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Mei Lai Road to Hoi Ting Road tunnels
Vị trí Hong Kong
Danh mục con HẦM
Ứng dụng Mapebent CBS 2 as hydorshields for Slurry-type TBM
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2011/2013
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Chủ sở hữu Mass Transit Railway Corporation (MTRC)
Công ty thầu Dragages Bouygues JV
Công ty lắp đặt Dragages Bouygues JV
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei