MTRC Express Rail Link Project 826, HONG KONG -SHENZHEN, CHINA

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852187
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Huanggang to Mai Po Tunnels
Vị trí Hong Kong
Danh mục con TÀU ĐIỆN NGẦM
Ứng dụng Slurry type TBM (Mapebent CBS 2)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2013/2015
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Chủ sở hữu CRCC/ MTRC
Công ty thầu CRCC-HC-CR15G Joint Venture
Công ty lắp đặt CRCC
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei