Mumbai Metro

Location icon MUMBAI, India
Số tham chiếu: 852712
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi MUMBAI METRO UNDERGROUND
Vị trí MUMBAI, India
Danh mục con HẦMTÀU ĐIỆN NGẦM
Xây dựng ở 2017
Ứng dụng MAPEBLOX T, POLYFAOMER FP, MAPEDRILL FRA 01, ACCELERATORS AF 70, MAPEQUICK AFK889,ADMIXTURES,GROUTS,MAPEGEL UTT SYSTEM
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Công ty thầu RAJAT SHAH

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei