Solomon R. Guggenheim Museum

Location icon New York, USA
Số tham chiếu: 4537
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi muso d'arte moderna
Vị trí New York, USA
Danh mục con BẢO TÀNG
Xây dựng ở 1937
Mở ở 1939
Ứng dụng protezione dei ferri di armatura; recupero di numerose sezioni di superfici in calcestruzzo degradato; impermeabilizzazione e protezione delle superfici esterne in calcestruzzo con una finitura elastomerica
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2008
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu Solomon R. Guggenheim Foundation, New York
Công ty lắp đặt Nicholson and Galloway Inc., New York
Kiến trúc sư Wank Adams Slavin Associates, Robert Silman Associates
Quản lý dự án Wank Adams Slavin Associates e Robert Silman Associates, New York
Project Manager FJ Sciame, New York

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei