Oasis Retirement Village, Palm d'Or Building - Century City

Location icon Cape Town, South Africa
Số tham chiếu: 27000022
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi residential buildings
Vị trí Cape Town, South Africa
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 2016
Mở ở 2016
Ứng dụng supply of wall protective and decorative coatings for exterior facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu The Oasis Joint Venture
Công ty thầu Solid Space
Công ty lắp đặt Solid Space
Nhà phân phối của MAPEI MApei South Africa
Hạng mục Mapei South Africa
Project Manager Faik Haroun
Mô tả -

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

QUARZOLITE BASE COAT

QUARZOLITE BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
QUARZOLITE TONACHINO

QUARZOLITE TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei