Olympic House, Lausanne

Location icon Lausanne, Switzerland
Số tham chiếu: 4547
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Restaurant, changing rooms, shower & toilet facilities and corridors
Vị trí Lausanne, Switzerland
Danh mục con VĂN PHÒNG
Ứng dụng Delivery of low-emission products for floor and wall coverings and of sealing products on a surface of 6000 m2..
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Công ty thầu International Olympic Comitee
Công ty lắp đặt Consortium: Grisoni Carrelage Sàrl, Saint-Légier & Jacques Masson SA, Nyon
Kiến trúc sư 3XN, Copenhagen, Denmark & Itten+Brechbühl SA, Lausanne
Hạng mục Sébastien Crettaz
Điều phối MAPEI Vincent Martin

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESIL AC

MAPESIL AC

Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
Trong nhà
Xây mới : No
ECO PRIM T

ECO PRIM T

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
KERAFIX PLUS LD

KERAFIX PLUS LD

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
KERAFLEX VARIO S1

KERAFLEX VARIO S1

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEBAND GREY

MAPEBAND GREY

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEGUM WPS

MAPEGUM WPS

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei