Oroville Dam

Location icon Oroville, USA
Số tham chiếu: 1
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi spillway
Vị trí Oroville, USA
Danh mục con ĐẬP
Xây dựng ở 1961
Mở ở 1968
Ứng dụng supply of mortars for concrete repair
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu CA Department of Water Resources
Công ty thầu Kiewit Corporation
Công ty lắp đặt Kiewit
Quản lý dự án Army Core of Engineers
Nhà phân phối của MAPEI USC Supply
Project Manager Josh Domme
Điều phối MAPEI Rob Dyer

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Planigrout 755

Planigrout 755

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei