ORP PULASKI

Location icon Gdynia, Poland
Số tham chiếu: 20189
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi resin floorings
Vị trí Gdynia, Poland
Danh mục con SHIP
Mở ở 1980
Ứng dụng Implementation of the floor using products from the MAPEI MARINE series.
Loại ứng dụng Giải pháp cho ngành công nghiệp hàng hải
Nhà phân phối của MAPEI GOLF MAREK CZAJA Somonino

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ECO PRIM MARINE

ECO PRIM MARINE

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPECEM MARINE 1000

MAPECEM MARINE 1000

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4

MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
ULTRAPLAN MARINE FIRE

ULTRAPLAN MARINE FIRE

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei