Otahuhu Police Station

Location icon Auckland, New Zealand
Số tham chiếu: 250320201439
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Substrate – Old rubber roof, Over lay new coating
Vị trí Auckland, New Zealand
Danh mục con VĂN PHÒNG
Ứng dụng New coating overlay on old rubber roof using Aquaflex Roof Premium
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Điều phối MAPEI Jeff Perrett

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

AQUAFLEX ROOF PREMIUM

AQUAFLEX ROOF PREMIUM

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
ECO PRIM GRIP

ECO PRIM GRIP

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEBAND SA

MAPEBAND SA

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei