Tupputio Palace

Location icon BISCEGLIE, Italy
Số tham chiếu: 5348
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi masonry historical palace
Vị trí BISCEGLIE, Italy
Danh mục con LÂU ĐÀI
Ứng dụng masonry facades restoration and consolidating
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề
Chủ sở hữu Comune di Bisceglie (BT)
Công ty thầu Ge.Cos srl (Andria,BT)
Công ty lắp đặt Edilcarbutti di Luigi Carbutti (Andria, BT)
Kiến trúc sư UTC COMUNE DI BISCEGLIE
Nhà phân phối của MAPEI EDILCARBUTTI
Project Manager ing. Antonella Lafranceschina (Bisceglie )
Điều phối MAPEI geom. Antonello Marcuccio, ing. Giammario Dispoto, arch. Davide Bandera (Mapei SpA)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ANTIPLUVIOL W

ANTIPLUVIOL W

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE MC

MAPE-ANTIQUE MC

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
SILEXCOLOR PRIMER

SILEXCOLOR PRIMER

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
SILEXCOLOR TONACHINO

SILEXCOLOR TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei