Parking City Ost Schlossberg, Thoune

Location icon Thun, Switzerland
Số tham chiếu: 4536
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Parking City Ost Schlossberg, Thoune
Vị trí Thun, Switzerland
Danh mục con CÔNG VIÊN
Xây dựng ở 2015
Mở ở 2018
Ứng dụng Livraison des produits pour le béton projeté, tests de résistance du béton et contrôle de béton frais sur le chantier
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2018
Loại ứng dụng Công trình ngầm, Phụ gia
Công ty thầu Parkhaus Thun AG, Thun
Công ty lắp đặt ARGE Partner: Marti Gesamtleistungen AG, Bern; Marti Tunnel AG, Moosseedorf; Marti AG Bern/Thun, Moosseedorf/Thun
Kiến trúc sư Basler & Hofmann AG,Esslingen; Kissling + Zbinden AG, Thun; Itten + Brechbühl AG, Bern; LP Ingenieure AG, Bern; Toneatti Engineering AG, Bern; Basler & Hofmann West AG, Zollikofen; Siplan AG, Bern
Quản lý dự án ARGE Marti Schlossberg
Hạng mục Sébastien Crettaz
Điều phối MAPEI Stefan Niederberger, Thomas Liniger
Mô tả Livraison du béton: Frischbeton Thun AG, Thun

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SR 912 CH

DYNAMON SR 912 CH

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEQUICK AFK 777 T

MAPEQUICK AFK 777 T

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESTART 1

MAPESTART 1

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
STABILCEM T

STABILCEM T

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei