Pension SKAŁKA

Location icon Zieleniec, Poland
Số tham chiếu: 20205
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Pension SKAŁKA
Vị trí Zieleniec, Poland
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ, Spa
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2020
Ứng dụng Pension SKAŁKA
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Tile & stone installation systems, ChỐng thẤm
Công ty thầu Bud-Dar Dariusz Wytwer
Công ty lắp đặt Bud-Dar Dariusz Wytwer
Kiến trúc sư Jerzy Kielar
Nhà phân phối của MAPEI Feniks Ostrów Wielkopolski
Hạng mục Elżbieta Wytwer
Điều phối MAPEI Michał Bartnik, Robert Reszelski, Krzysztof Szary, Piotr Frątczak

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
ADESILEX P9 FIBER PLUS
ADESILEX P9 FIBER PLUS
Product not available for this market,
contact us
MAPEGRUNT PLUS
MAPEGRUNT PLUS
Product not available for this market,
contact us
MAPEGUM WPS
MAPEGUM WPS
Product not available for this market,
contact us
MAPETHERM NET 150
MAPETHERM NET 150
Product not available for this market,
contact us
MAPETHERM SI DO SIATKI
MAPETHERM SI DO SIATKI
Product not available for this market,
contact us
MAPETHERM ST DO STYROPIANU
MAPETHERM ST DO STYROPIANU
Product not available for this market,
contact us
NIVOPLAN PLUS
NIVOPLAN PLUS
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR TONACHINO
SILANCOLOR TONACHINO
Product not available for this market,
contact us
ULTRAPLAN RENOVATION
ULTRAPLAN RENOVATION
Product not available for this market,
contact us
UNIVERSAL BASE COAT
UNIVERSAL BASE COAT
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei