Philip Morris International

Location icon Crespellano, Italy
Số tham chiếu: 5888
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi parking place
Vị trí Crespellano, Italy
Danh mục con NHÀ MÁY
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2018
Ứng dụng concrete floor application and waterproofing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Phụ gia, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
Công ty thầu COLOMBO COSTRUZIONI SPA
Công ty lắp đặt RESINSYSTEM ITALIA
Kiến trúc sư STUDIO PROGETTAZIONE POLITECNICA Soc. Coop
Quản lý dự án ING. TOMMASO CONTI
Hạng mục ANDREA MELOTTI
Project Manager ING. TOMMASO CONTI
Điều phối MAPEI ANDREA MELOTTI; FABRIZIO MALTONI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EXPANCRETE

EXPANCRETE

Phụ gia trương nở dùng cho bê tông Expancrete là phụ gia dạng bột dùng để…
Ngoài trời
Xây mới : No
QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
DYNAMON FLOOR 10

DYNAMON FLOOR 10

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPECOAT TC

MAPECOAT TC

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPECRETE FAST PROTECTION

MAPECRETE FAST PROTECTION

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPECURE SRA

MAPECURE SRA

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEFIBRE ST 42

MAPEFIBRE ST 42

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PURTOP 1000

PURTOP 1000

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei