Pioltello cycling track

Location icon Pioltello, Italy
Số tham chiếu: 5251
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi resin cycling track
Vị trí Pioltello, Italy
Danh mục con CYCLING TRACK
Xây dựng ở 2013
Mở ở 2013
Ứng dụng resin cycling track realization
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Comune di Pioltello
Công ty thầu MVI
Công ty lắp đặt MVI
Hạng mục Daniele Tenconi
Project Manager ing. Aldo Galbiati

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER 3296

PRIMER 3296

Acrylic primer in water dispersion with high penetration, consolidating...
Xây mới : No
ADESILEX P4

ADESILEX P4

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
LATEX PLUS

LATEX PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPECOAT TNS URBAN

MAPECOAT TNS URBAN

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei