Brescia health centre

Location icon Brescia, Italy
Số tham chiếu: 5586
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi flooring on interior rooms and corridors
Vị trí Brescia, Italy
Danh mục con BỆNH VIỆN
Xây dựng ở 2016
Mở ở 2016
Ứng dụng laying of pvc floors
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Davide Ottolini (Mapei SpA)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ECO PRIM T
ECO PRIM T
Product not available for this market,
contact us
LATEX PLUS
LATEX PLUS
Product not available for this market,
contact us
NIVORAPID
NIVORAPID
Product not available for this market,
contact us
PIANODUR R
PIANODUR R
Product not available for this market,
contact us
ULTRABOND ECO V4SP
ULTRABOND ECO V4SP
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei