Brescia health centre

Location icon Brescia, Italy
Số tham chiếu: 5586
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi flooring on interior rooms and corridors
Vị trí Brescia, Italy
Danh mục con BỆNH VIỆN
Xây dựng ở 2016
Mở ở 2016
Ứng dụng laying of pvc floors
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Davide Ottolini (Mapei SpA)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ECO PRIM T

ECO PRIM T

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : Có
LATEX PLUS

LATEX PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : Có
NIVORAPID

NIVORAPID

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : Có
PIANODUR R

PIANODUR R

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : Có
ULTRABOND ECO V4SP

ULTRABOND ECO V4SP

Product not available for this market,
contact us
PVC
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei