POLICE CHEMICAL FACTORY

Location icon Police, Poland
Số tham chiếu: 201815
Danh mục: PRODUCTION FACILITIES

Xây dựng

Kho bãi chemical resistant protection
Vị trí Police, Poland
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Xây dựng ở 1964
Mở ở 1970
Ứng dụng MANUFACTURE OF THE CHEMO-RESISTANT TRAY UNDER TANKS WITH PHOSPHORIC ACID
Loại ứng dụng Chuẩn bị bề mặt
Chủ sở hữu Zaklady Chemiczne POLICE
Công ty thầu PB CALBUD Szczecin
Công ty lắp đặt PB CALBUD Szczecin
Kiến trúc sư KONCEPT Police
Nhà phân phối của MAPEI BplusB Szczecin
Hạng mục Rafal Radke
Điều phối MAPEI Rafal Radke

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERAPOXY

KERAPOXY

Vữa epoxy chít mạch và dán gạch chống axít, hai thành phần hiện có 26 màu,...
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei