Lecco University

Location icon Lecco, Italy
Số tham chiếu: 6019
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi interior rooms
Vị trí Lecco, Italy
Danh mục con TRƯỜNG HỌC
Ứng dụng supply of products for laying of resilient floors
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2012/2013
Loại ứng dụng Sàn
Hạng mục Gianni Dal Magro

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRAPLAN

ULTRAPLAN

Vữa tự san phẳng và đóng rắn rất nhanh với chiều dày từ 1 đến 10mm cho mỗi...
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRABOND ECO V4SP

ULTRABOND ECO V4SP

Product not available for this market,
contact us
Linoleum
Trong nhà
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei