Corcelles bridge

Location icon Corcelles, Switzerland
Số tham chiếu: 2703
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Motorway N5
Vị trí Corcelles, Switzerland
Danh mục con CẦU
Xây dựng ở 2001
Ứng dụng New motorway stretches construction
Loại ứng dụng Phụ gia

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAST PMX

MAPEPLAST PMX

Phụ gia cải thiện khả năng bơm dùng cho bê tông cốt…
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei