Prada Foundation

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 5831
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi new white tower
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con BẢO TÀNG
Xây dựng ở 2014
Mở ở 2016
Ứng dụng supply of admixtures for concrete for white tower construction
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014/2016
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu Colombo (LC)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SR3

DYNAMON SR3

Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn…
Xây mới : No
DYNAMON LZ 551

DYNAMON LZ 551

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei