Precast Slabs for Fourways Mall - Mota Engil Africa

Location icon Johannesburg, South Africa
Số tham chiếu: 27000030
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Mota Engil - Africa
Vị trí Johannesburg, South Africa
Danh mục con NHÀ MÁY
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2017
Ứng dụng Pre-cast Slabs for use at Fourways Mall - Mota Engil
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu Mota Engil Africa
Điều phối MAPEI Arnaldo de Sousa

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DMA 2000

DMA 2000

Chất tháo dỡ ván khuôn đa dụng, trộn sẵn
Xây mới : No
DYNAMON SX 14

DYNAMON SX 14

Phụ gia siêu dẻo cao cấp dùng cho bê tông trộn sẵn cần giảm nước và duy…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei