PRESIDENTIAL PALACE

Location icon Warszawa, Poland
Số tham chiếu: 201811
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi Oak floor in ministerial offices of Presidential Palace.
Vị trí Warszawa, Poland
Danh mục con LÂU ĐÀI
Mở ở 1643
Ứng dụng Renovation of oak floor in ministerial offices of Presidential Palace
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu State owned
Công ty thầu STUDIO PODLOG DREWNIANYCH Piotr Warzecha
Công ty lắp đặt STUDIO PODLOG DREWNIANYCH Piotr Warzecha
Nhà phân phối của MAPEI STUDIO PODLOG DREWNIANYCH Piotr Warzecha
Hạng mục Boguslaw Warzecha
Điều phối MAPEI Marcin Wargocki

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPETEX VLIES

MAPETEX VLIES

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRABOND ECO P909 2K

ULTRABOND ECO P909 2K

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOAT FILLER S1

ULTRACOAT FILLER S1

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOAT PREMIUM BASE

ULTRACOAT PREMIUM BASE

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei