PRIMARY SCHOOL

Location icon Wrzasowice, Poland
Số tham chiếu: 20198
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi RENOVATION OF FAÇADE OF PRIMARY SCHOOL
Vị trí Wrzasowice, Poland
Danh mục con TRƯỜNG HỌC
Ứng dụng RENOVATION OF FAÇADE OF PRIMARY SCHOOL
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu WRZASOWICE MUNICIPALITY
Công ty lắp đặt FRB WOJCIECH GROCHAL
Nhà phân phối của MAPEI RYSZARD BUGAJ
Hạng mục Tomasz Kepa
Điều phối MAPEI Tomasz Kepa

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPETHERM DO SIATKI

MAPETHERM DO SIATKI

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPETHERM DO STYROPIANU

MAPETHERM DO STYROPIANU

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
SILANCOLOR TONACHINO

SILANCOLOR TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
UNIVERSAL BASE COAT

UNIVERSAL BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei