Private house at Halickiego Street

Location icon Lublin, Poland
Số tham chiếu: 20204
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi 200 m2 facade in 1200 x 3600 mm large Coverlam tiles on MAPEI
Vị trí Lublin, Poland
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2020
Ứng dụng 200 m2 facade in 1200 x 3600 mm large Coverlam tiles on MAPEI
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Công ty lắp đặt SŁAWOMIR KUBICKI
Nhà phân phối của MAPEI RADOS LUBLIN
Hạng mục WIESŁAW WILK
Điều phối MAPEI TOMASZ MUSZYŃSKI, WIESŁAW WILK

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPESIL LM
MAPESIL LM
Keo trám khe silicon trung tính với độ giãn dài lên đến 25% Dùng để trám các…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
ELASTORAPID
ELASTORAPID
Product not available for this market,
contact us
KERAPOXY DESIGN
KERAPOXY DESIGN
Product not available for this market,
contact us
MAPEGRID G 120
MAPEGRID G 120
Product not available for this market,
contact us
MAPELASTIC TURBO
MAPELASTIC TURBO
Product not available for this market,
contact us
PLANITOP HDM MAXI
PLANITOP HDM MAXI
Product not available for this market,
contact us
PRIMER G PRO
PRIMER G PRO
Product not available for this market,
contact us
ULTRALITE S2
ULTRALITE S2
Product not available for this market,
contact us
ULTRAPLAN RENOVATION
ULTRAPLAN RENOVATION
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei