Private Palace in El Hbab

Location icon Dubai, United Arab Emirates
Số tham chiếu: 9710041
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Flooring
Vị trí Dubai, United Arab Emirates
Danh mục con LÂU ĐÀI
Xây dựng ở 2010
Mở ở 2010
Ứng dụng Wooden Floor Installation
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu BSH Walls & Floors
Nhà phân phối của MAPEI IBS-MAPEI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX LC/R

ADESILEX LC/R

Product not available for this market,
contact us
Wooden flooring
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei