Private villa in Downderry

Location icon Downderry, United Kingdom
Số tham chiếu: 1
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi façades
Vị trí Downderry, United Kingdom
Danh mục con BIỆT THỰ
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2018
Ứng dụng supply of products for thermal insulation and façades painting
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Jim Lockyer
Công ty lắp đặt F.D. Hall & Son Ltd
Kiến trúc sư James Lockyer Associates (Civil & Structural Engineers)
Nhà phân phối của MAPEI RGB Supplies
Hạng mục Trevor Burrows
Project Manager Jim Lockyer

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPETHERM AR1 GG

MAPETHERM AR1 GG

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETHERM EPS

MAPETHERM EPS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETHERM NET

MAPETHERM NET

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR TONACHINO PLUS

SILANCOLOR TONACHINO PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei