Private villa in Imbersago

Location icon Imbersago, Italy
Số tham chiếu: 5874
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi outdoor swimming-pool
Vị trí Imbersago, Italy
Danh mục con HỒ BƠI
Ứng dụng supply of products for waterproofing and coating
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu sig. Riva
Công ty thầu Eco Edificio srl
Nhà phân phối của MAPEI Colombo Pavimenti e Rivestimenti
Hạng mục Gianni Dal Magro
Project Manager Luca Molteni
Điều phối MAPEI Cantachin; Risso; Rodolico

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR WATERPROOF
ELASTOCOLOR WATERPROOF
Waterproof, easy-to-clean acrylic paint for internal and external surfaces in…
MAPECOAT I 600W
MAPECOAT I 600W
Sơn epoxy hai thành phần không màu tan trong nước. Mapecoat I 600 W được dùng…
MAPEGROUT RAPIDO
MAPEGROUT RAPIDO
Fibre-reinforced, quick setting and hardening, compensated-shrinkage mortar for…
MAPEPROOF SWELL
MAPEPROOF SWELL
Hydro-expansive, rubber-based hydrophilic sealant paste in tubes, applied using…
NIVOPLAN
NIVOPLAN
Vữa làm phẳng tường, trần ở khu vực trong nhà và ngoài trời với lớp vữa thi…
PRIMER 3296
PRIMER 3296
PRIMER 3296 Acrylic primer in water dispersion with high penetration,…
QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9
QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9
Product not available for this market,
contact us
ADESILEX PG4
ADESILEX PG4
Product not available for this market,
contact us
PLANICRETE
PLANICRETE
Product not available for this market,
contact us
TRIBLOCK FINISH
TRIBLOCK FINISH
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei