Progetto ''Mama'' - Modulo affettività e maternità

Location icon Roma, Italy
Số tham chiếu: 6126
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi prefabbricato in legno
Vị trí Roma, Italy
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng fornitura di prodotti per impermeabilizzazione e verniciatura legno
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, ChỐng thẤm

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPETEX SEL

MAPETEX SEL

Macro-holed, non-woven polypropylene fabric for reinforcing waterproofing...
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei