Queen Elizabeth Hospital

Location icon Birmingham, United Kingdom
Số tham chiếu: 5008
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi first Birmingham hospital
Vị trí Birmingham, United Kingdom
Danh mục con BỆNH VIỆN
Xây dựng ở 2006
Mở ở 2010
Ứng dụng subfloor preparation and floor covering with resilient and ceramics
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2006/2009
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu NHS Trust
Công ty thầu Balfour Beatty Construction
Công ty lắp đặt Tyndale Flooring Midlands
Quản lý dự án Building Design Partnership
Project Manager Les Jordan
Điều phối MAPEI Kevin Field, Mapei UK

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX VZ

ADESILEX VZ

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
ECO PRIM T PLUS

ECO PRIM T PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
PLANIPATCH

PLANIPATCH

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPEPROOF ESM

MAPEPROOF ESM

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
LATEXPLAN TRADE

LATEXPLAN TRADE

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei