Raffles Hotel

Location icon Singapore
Số tham chiếu: 650144
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Restoration of the building structure, installation of marble and stone for the interior and exterior of the hotel.
Vị trí Singapore
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Ứng dụng Supplied products for the repair of masonry, installation of marble and stone for interior and exterior.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Tile & stone installation systems
Chủ sở hữu Accor Group
Công ty thầu Sunray Woodcraft Construction Pte Ltd
Công ty lắp đặt PQ Builders Pte Ltd. Zhong Ren Construction Pte Ltd, Bai Li Renovation Contractor Pte Ltd
Kiến trúc sư Alexandra Champalimaud, Aedas
Nhà phân phối của MAPEI Mapei Far East Pte Ltd
Hạng mục Sunray Woodcraft Construction Pte Ltd, Mapei Far East Pte Ltd
Điều phối MAPEI Evelyn Tay, Lawrence Chong, Lincoln Lim

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei