Raiffeisen Arena – Ice rink, Raron

Location icon Raron, Switzerland
Số tham chiếu: 4555
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi " Concrete production, installation of floor coverings"
Vị trí Raron, Switzerland
Danh mục con ARENA
Ứng dụng Supply of admixtures for concrete production and of products for the installation of different floors
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu EHC Raron Betriebs-AG, Raron
Công ty lắp đặt Theler AG, Raron; Bado Bau GmbH, Raron; Pegrila AG, Bern
Điều phối MAPEI Stefan Niederberger

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRATOP

ULTRATOP

Vữa thủy lực đặc biệt, tự san phẳng có khả năng đóng rắn rất nhanh dùng để…
Trong nhà
Xây mới : No
COLORITE BETON

COLORITE BETON

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DYNAMON SR 916 CH-M

DYNAMON SR 916 CH-M

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPECRETE FILM 14

MAPECRETE FILM 14

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPECRETE STAIN PROTECTION

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPECURE E 30

MAPECURE E 30

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFLEX PU 45 FT

MAPEFLEX PU 45 FT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRABOND ECO 571 2K

ULTRABOND ECO 571 2K

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRAPLAN ECO XTRA

ULTRAPLAN ECO XTRA

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei