Railway station extension, Jungfraujoch

Location icon Jungfrau, Switzerland
Số tham chiếu: 4564
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Extension of the railway station from two to three platforms
Vị trí Jungfrau, Switzerland
Danh mục con TRAIN
Ứng dụng Supply of concrete admixtures
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu Jungfraubahn Holding AG, Bern
Công ty lắp đặt Frutiger Tunnelbau AG, Thun
Project Manager Frutiger Tunnelbau AG, Thun
Điều phối MAPEI Stefan Niederberger

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SR 912 CH

DYNAMON SR 912 CH

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEQUICK AF 1000

MAPEQUICK AF 1000

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPESTART 1

MAPESTART 1

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETARD D

MAPETARD D

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei