Institute of Chinese Studies, The Chinese University Hong Kong

Location icon Shatin, Hong Kong
Số tham chiếu: 852702
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Roof
Vị trí Shatin, Hong Kong
Danh mục con TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Ứng dụng Re-roofing work / Application of waterproofing spray membrane on flat roof (Area: 2500 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Estate Management Office, CUHK
Công ty thầu Hong Kong Macau Water Proof Co. Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECOAT I 600W

MAPECOAT I 600W

Sơn epoxy hai thành phần không màu tan trong nước. Mapecoat I 600 W được...
Ngoài trời
2500sq/m
Xây mới : No
AQUAFLEX ROOF PREMIUM

AQUAFLEX ROOF PREMIUM

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
2500sq/m
0m
Xây mới : No
PURTOP 400M HK

PURTOP 400M HK

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
2500sq/m
0m
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei