Re-roofing work Hong Tat Court and Hong Chi Court

Location icon North Point, Hong Kong
Số tham chiếu: 852734
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Housing Estate
Vị trí North Point, Hong Kong
Danh mục con RESIDENCE
Ứng dụng Application of waterproofing spray membrane (Area: 550 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Hong Kong Housing Society
Công ty lắp đặt Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER SN

PRIMER SN

Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là…
Ngoài trời
550sqm
Xây mới : No
MAPECOAT TC

MAPECOAT TC

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
550sqm
0m
Xây mới : No
PURTOP 1000

PURTOP 1000

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
550sqm
0m
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei