Refurbishment of Basket Ball court at Choi Ha Estate

Location icon Kwun Tong, Hong Kong
Số tham chiếu: 852745
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Basket ball court
Vị trí Kwun Tong, Hong Kong
Danh mục con SPORT FIELD
Ứng dụng Application of sports flooring (Area: 700 sq.m) ( mm)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa
Chủ sở hữu Owner's Corporations of Choi Ha Estate
Công ty lắp đặt Park Supplies Co. Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX G19
ADESILEX G19
Keo dán gốc nhựa epoxy-polyurethane hai thành phần dùng dán sàn cao su, PVC và…
MAPECOAT TNS COLOR
MAPECOAT TNS COLOR
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT TNS LINE
MAPECOAT TNS LINE
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT TNS PRIMER EPW
MAPECOAT TNS PRIMER EPW
Product not available for this market,
contact us
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei