Renovation of Pao Siu Leong Building at University of Hong Kong

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852179
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Bonham Road, University of Hong Kong
Vị trí Hong Kong
Danh mục con TRƯỜNG HỌC
Ứng dụng Waterproofing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu University of Hong Kong
Công ty thầu Nam Sing Decoration & Construction Co.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd.

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei