South Bay Hall, Repulse Bay

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852697
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Interior & exterior wall
Vị trí Hong Kong
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng Extenral & internal concrete spalling works for residential houses (Area: 1500 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Floor/wall covering
Công ty thầu Jetline Co. Ltd.
Công ty lắp đặt Best Beginning Engineering Co. Ltd.
Kiến trúc sư plusClover
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFER 1K

MAPEFER 1K

Vữa xi măng một thành phần có tác dụng chống ăn mòn dùng bảo vệ cho thanh...
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANICRETE

PLANICRETE

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANITOP HB40

PLANITOP HB40

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei