Residential area "Am Hürstwald", Zurich

Location icon Zurich, Switzerland
Số tham chiếu: 4551
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Clinker facade of residential buildings
Vị trí Zurich, Switzerland
Danh mục con RESIDENCE
Ứng dụng Product supply for the installation of the clinker facade
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Công ty thầu Bereuter Bau AG, Volketswil
Công ty lắp đặt Beat Meier Bau AG, Bettwiesen
Project Manager Bereuter Bau AG, Volketswil
Điều phối MAPEI Patrick Scherrer

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
Ngoài trời
Xây mới : No
ELASTORAPID

ELASTORAPID

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei