Residential Garage

Location icon New Zealand
Số tham chiếu: 202005201026
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Residential garage
Vị trí New Zealand
Danh mục con BÃI ĐẬU XERESIDENCE
Ứng dụng Mapefloor Decorative Flaked Flooring System
Protection of a residential garage floor with the Mapeflake decorative flooring system
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa
Công ty thầu J H Flooring
Công ty lắp đặt J H Flooring
Hạng mục Jason Holmes - J H Flooring
Điều phối MAPEI Scott Lacey
Bạn có thể thích garage private garage

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLAKES SP

MAPEFLAKES SP

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFLOOR FINISH 57

MAPEFLOOR FINISH 57

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFLOOR I 302 SL - Epoxy Floor Coating

MAPEFLOOR I 302 SL - Epoxy Floor Coating

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFLOOR I 900

MAPEFLOOR I 900

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei