Villa Del Bosco Residence

Location icon San Biagio di Teolo, Italy
Số tham chiếu: 5648
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi residential buildings
Vị trí San Biagio di Teolo, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Ứng dụng supply of products for thermal insulation and protection of facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Residenze Villa del Bosco
Công ty lắp đặt Edilifting Scpa via Parteselle, 2 – San Martino di Lupari (PD)
Hạng mục BordignonCristiano
Project Manager Ing. Muzzolon Antonio
Điều phối MAPEI MD rappresentanze; Bordignon

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPETHERM AR1 GG

MAPETHERM AR1 GG

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETHERM NET

MAPETHERM NET

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
QUARZOLITE BASE COAT

QUARZOLITE BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
QUARZOLITE TONACHINO PLUS

QUARZOLITE TONACHINO PLUS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei